...Každý bytový dom musí mať zriadený vlastný účet v banke.


Správca musí viesť finančné prostriedky každého spravovaného bytového domu na samostatnom účte. Zbystrite pozornosť ak váš správca toto porušuje – jedná sa o porušenie zákona a v takomto prípade sa môže stať, že prispievate na prevádzku alebo opravy bytového domu v ktorom nebývate!


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.