...Od 01.10.2014 môže správca zverejniť tých vlastníkov, ktorí majú nedoplatky?


Vďaka novele platnej od 1.10.2014 može správcovská spoločnosť zverejniť neplatičov, ktorí majú nedoplatky do fondu prevádzky, alebo fondu opráv v bytovom dome. Podmienkou je, že výška nedoplatkov musí byť viac ako 500 EUR. Správcovská spoločnosť je následne oprávnená takéhoto vlastníka – neplatiča zverejniť v dome obvyklým spôsobom, čo môže predstavovať na nástenke bytového domu, prípadne na internetovej stránke domu.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.