Potvrdenie správcu o nedoplatkoch...

Pri predaji Vašej nehnuteľnosti je nevyhnutnou prílohou návrhu na vklad zmeny vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vyhlásenie správcu bytového domu o nedoplatkoch vlastníka na úhradách spojených s užívaním predávanej nehnuteľnosti. Údaje potrebné na vyplnenie formulára nájdete aj na liste vlastníctva, na ktorom je predmetná nehnuteľnosť zapísaná, informatívny výpis z listu vlastníctva si môžete stiahnuť tu a pole „číslo bytu“, „číslo nebytového priestoru“, „číslo parkovacieho miesta“ vyplňte podľa potreby.


INFO: Údaj pri ktorom je hviezdička (*) je potrebné vyplniť.