Výmena a odvolanie správcu bytového domu


Nie ste spokojní so službami správcu vášho bytového domu? Čítajte ďalej a nájdite stručný návod ako aktuálneho správcu odvolať a zvoliť si nového správcu, ktorý bude viac vyhovovať vašim požiadavkam.

Zálohový predpis a ročné vyúčtovanie:

 • zdá sa vám zálohový predpis príliš nezrozumiteľný a nechápete ako sú jednotlivé položky vypočítané?
 • je ročné vyúčtovanie príliš zložité a spravidla vám na ňom vychádzajú obrovské nedoplatky?
 • keď porovnáte svoj zálohový predpis so susedom, nevidíte žiadnu súvislosť medzi jednotlivými položkami?
 • nedokáže váš správca odpovedať na jednoduché otázky ohľadom zálohového predpisu, prípadne vysvetliť spôsob jeho výpočtu?

Komunikácia so správcom:

 • dostávate od správcu spravidla odpovede typu: „na to máme koeficient, to počíta program a podobne“?
 • máte dojem, že ani zamestnanci správcovskej spoločnosti nevedia odpovedať na spôsob výpočtu jednotlivých položiek?
 • komunikuje s vami vôbec správca, alebo ani neodpovedá na vaše otázky?

Samotný výkon správy:

 • máte výhrady k poskytovaným službám ako napríklad upratovanie, zimná údržba, starostlivosť o výťahy a iné služby?
 • zdá sa vám, že za odmenu správcovi by sa správca naozaj mohol trochu snažiť zlepšiť komunikáciu a viac dohliadať na dodávateľov?

Ako vymeniť správcovskú spoločnosť

Ak ste sa našli v horeuvedených prípadoch, možno treba zvážiť výmenu správcovskej spoločnosti. V tejto oblasti dnes podniká veľké množstvo spoločností, výmena správcu však spravidla nie je jednoduchá záležitosť. Čítajte ďalej a poradíme vám ako zaručene a v súlade so zákonom vymeniť správcu bytového domu:

 1. Správcu bytového domu je možné odvolať na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov (spravidla má každý priestor v bytovom dome jeden hlas). Schôdzu je však nutné najskôr zvolať a tu niekedy narazíte na prvý problém. Schôdzu totiž musí zvolať správcovská spoločnosť, ktorú sa práve chystáte odvolať! V prípade ak správca schôdzu nezvolá do 15 dní od požiadania, môžu schôdzu zvolať aj samotní majitelia a to tak, ze vyzbierajú 25% podpisov majiteľov bytov a nebytových priestorov.
 2. Súčasťou pozvánky na schôdzu je program schôdze, teda zoznam bodov o ktorom sa na schôdzi bude hovoriť. Doporučujeme zaradiť jeden hlavný bod a to odvolanie správcovskej spoločnosti. Voľba nového správcu spojená s odvolávaním aktuálneho správcu býva problematická a schôdza sa môže zvrhnúť na hektickú výmenu názorov.
 3. Keďže na schôdzi je potrebná nadpolovičná väčšina, treba informovať všetkých majiteľov. Spravidla má zoznam majiteľov bytov a nebytových priestorov len správca, preto nastupuje štandardné informovanie pomocou letákov do schránky, vývesky vo výťahoch, prípadne klopanie na jednotlivé byty. V prípade ak túto činnosť podceníte, môže sa stať, že hoci na schôdzi všetci zahlasujú za odvolanie správcu, nebude počet hlasov dostatočný (nadpolovičná väčšina) a celý proces sa bude musieť opakovať, čo len znechutí majiteľov a následná schôdza tiež nemusí byť úspešná.
 4. Schôdzu zvolávajte ideálne v strede týždňa vo večerných hodinách, vyhnite sa termínom počas prázdnin, pred predĺženými víkendami a sviatkami. Ideálne miesto na schôdzu je priamo v dome, nikdy nie ďaleko, keďže to rapídne znižuje účasť majiteľov bytov.
 5. Ak máte informáciu od ľudí, ktorí sa schôdze nebudú môcť zúčastniť, poproste ich aby podpísali splnomocnenie na účasť na schôdzi, aby ich hlas neprepadol. Splnomocniť môžu kohokoľvek, ideálne známeho, rodinného príslušníka, alebo suseda, ktorému dôverujú. Splnomocnenie môže byť všeobecne na účasť na schôdzi, alebo na konkrétne hlasovanie (napríklad o odvolaní správcu)
 6. Na schôdzi dbajte na prezenčnú listinu, ktorá sa bude prikladať k zápisnici a musú obsahovať všetkých účastníkov schôdze. Taktiež nezabudnite na overovateľov a zapisovateľov, inak sa môže stať, že schôdza bude neplatná a vaša snaha výjde navnivoč. Zápisnica musí obsahovať konkrétny bod, hlasovanie o odvolaní správcu a počet hlasov, ktoré hlasovali za. Kópiu zápisnice si zoberte, vyhnete sa prekvapeniu keď sa zápisnica “stratí.”
 7. Ak všetko prebehne podľa uvedených bodov, aktuálnemu správcovi začína plynúť výpovedná lehota ihneď po podpísaní zápisnice overovateľmi a vy máte celú výpovedná dobu na vybranie nového správcu

Výber nového správcu

Aktuálny správca je odvolaný, nového však treba vybrať a práve tento krok rozhodne o tom, ako sa zmení spôsob výkonu správy a zároveň ako pohodlne a výhodne budete ďalej bývať. Výber nového správcu preto treba dôkladne zvážiť a vybrať na základe kritérií, ktoré sú pre váš bytový dom dôležité. Pri výbere nového správcu doporučujeme postupovať naslednovne:

 1. Zvoliť komisiu, ktorú majitelia bytov poveria výberovým konaním (komisia môžu byť zástupcovia vlastníkov, externá firma, zástupcovia každého vchodu, alebo akákoľvek skupina ľudí, ktorej majitelia dôverujú)
 2. Komisia následne pozve niekoľko správcovských spoločností – buď na základe osobných skúseností alebo referencií do výberového kola
 3. Oslovené správcovské spoločnosti by mali absolvovať obhliadku bytového domu, dostať podklady a následne pripraviť prvú cenovú ponuku na správu domu
 4. Následne správcovské spoločnosti odprezentujú postup pri preberaní správy, svoju cenovú ponuku a komisia vyberie top 1-3 správcovské spoločnosti podľa zvolených kritérií
 5. Vybraní kandidáti sú následne prizvaní na najbližšiu schôdzu majiteľov bytov a nebytových priestorov, kde musí byť zvolený nový správca opäť nadpolovičnou väčšinou hlasov
 6. Účastníci schôdze na záver schôdze podpíšu novú zmluvu o výkone správy a svojimi podpismi potvrdia svoju voľbu novej správcovskej spoločnosti

Nový správca následne zaháji proces preberania správy bytového domu, pri ktorom musí úzko spolupracovať s bývalou správcovskou spoločnosťou a zároveň komunikovať nielen so zástupcami vlastníkov, ale so všetkými majiteľmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, za účelom plynulého prechodu k novému správcovi a skvalitnenia bývania v dome.

Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.

 

Rozmýšľate nad výmenou správcovskej spoločnosti vo vašom bytovom dome? Obávate sa zložitosti celého procesu, respektíve nemáte potrebné vedomosti a znalosť zákonov, aby všetko mohlo prebehnúť v súlade so zákonom a nikto sa nemohol odvolať proti celému procesu a zmariť ho, alebo minimálne výrazným spôsobom predĺžiť? HomePro Správcovská, s.r.o. Vám vie poradiť pri výmene správcovskej spoločnosti, dohliadnuť nad celým procesom, poskytnúť konzultácie pri posúdení postupov, procesov, zmlúv o výkone správy a všetkých potrebných záležitostí pri správe bytových domov. Obrátťe sa na info@homepro.sk alebo zavolajte na 0850 232 404 a my vám ochotne poradíme. HomePro Správcovská, s.r.o. je správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o vaše bývanie.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.