Vytvorenie prístupu na portál poschodoch.sk

Portál poschodoch.sk je informačný a komunikačný systém medzi vlastníkmi v bytovom dome a správcom. Po prihlásení sa si môže každý vlastník pozrieť svoj aktuálny zálohový predpis, ročné vyúčtovania, uzavreté zmluvy s dodávateľmi služieb a energií v bytovom dome, zápisnice zo schôdze vlastníkov atď. Portál poschodoch.sk slúži aj na zadávanie požiadaviek/žiadostí zo strany vlastníkov na správcovskú spoločnosť. Každému vlastníkovi sú vygenerované individuálne prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa na portál poschodoch.sk prihlasuje. Prihlasovanie je viazané vždy na jednu aktuálnu emailovú adresu z evidencie správcu.


Email ktorý bude slúžiť na prihlásenie na portál poschodoch.sk
INFO: Údaj pri ktorom je hviezdička (*) je potrebné vyplniť.