Zmena vlastníka bytu alebo nebytového priestoru

Predávate svoju nehnuteľnosť alebo ste sa stali novým vlastníkom? Čo všetko je potrebné správcovi oznámiť pre správne a úplné zaevidovanie takejto zmeny, t.j. pre ukončenie zmluvného vzťahu a vystavenie nového zálohového predpisu? Pole „číslo bytu“, „číslo nebytového priestoru“ a „číslo parkovacieho miesta“ vyplňte podľa potreby.

PÔVODNÝ VLASTNÍK
SPOLUVLASTNÍK (manžel/manželka/iné)
NOVÝ VLASTNÍK
SPOLUVLASTNÍK (manžel/manželka/iné)
NEHNUTEĽNOSŤ
Sken protokolu o odovzdaní a prevzatí bytu. V protokole je dôležité uviesť všetky podružné merače, ktoré sa v byte nachádzajú (vodomer na teplú vodu, vodomer na studenú vodu, merač tepla, elektromer, plynomer). Ku každému meraču je potrebné uviesť číslo merača a stav s jednotkami ku dňu odovzdania nehnuteľnosti.
Informatívny výpis z listu vlastníctva potvrdzujúci vlastníctvo nového vlastníka (môžete stiahnuť TU)

Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti

INFO: Údaj pri ktorom je hviezdička (*) je potrebné vyplniť.