Starostlivosť o technológie v rodinnom dome


S bývaním v rodinnom dome prichádza aj starostlivosť o technológie v ňom použité. Potrebujete pri týchto činnostiach pomoc profesionálov? HomePro Správcovská, s.r.o. je ideálny partner pre vaše bezstarostné bývanie v rodinnom dome!

Upratovaním domácnosti a kosením trávnika sa starostlivosť o bývanie v rodinnom dome nekončí – práve naopak, starostlivosť o technológie použité v dome predstavuje veľakrát zložitejšie postupy a úkony, ktoré si majiteľ rodinného domu nevie zabezpečiť svojpomocne. Či už ide o revíziu alebo servis plynového kotla, prečistenie a dezinfekciu klimatizácie, čistenie a revíziu komína, servis garážovej brány, alebo prípadnú deratizáciu, majiteľ rodinného domu je často odkázaný na pomoc profesionálov. HomePro Správcovská, s.r.o. potrebu týchto výkonov sleduje za majiteľa, včas upozorní na ich nutnosť a zabezpečí ich vo vhodnom čase a kvalite. Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé úkony, ktoré sú doporučené pri jednotlivých technológiách:

Plynový kotol:

Je dôležitou súčasťou systému vykurovania a je nutné mu venovať náležitú pozornosť. 1x ročne je nevyhnutná servisná prehliadka kotla a každé tri roky revízna prehliadka. Následne sa vystaví písomné potvrdenia o jeho funkčnosti, či o rozsahu a druhu závad, ktoré si treba uschovať v prípade poistnej udalosti.
Prehliadka pozostáva z vyčistenia zapaľovacieho horáka a jeho prívodu, vyčistenia horákov s demontážou rampy a samozrejme kontrola celkovej funkcie kotla. Taktiež sa nastaví správny vykurovací čas a teplota prívodnej vody, čo vám zabezpečí komfortné bývanie a ušetrí peniaze. Pri dodržiavaní pravidelných prehliadok sa minimalizuje šanca poruchy, ktorá môže mať vo vykurovacej sezóne nepríjemné následky.

Revízia plynových kotlov

Klimatizácia:

Vďaka horúcim letám je dnes súčasťou väčšiny rodinných domov. Doporučujeme 1x ročne skontrolovať elektroinštaláciu, mechanické časti a vnútornú jednotku, ktorej kontrola sa skladá z čistenia filtrov, kontroly odtoku kondenzátu, kontroly kondenzačných čerpadiel, kontrolného chodu a použitia dezinfekčného prostriedku. Netreba zabúdať na kontrolu vonkajšej jednotky, ktorá pozostáva z kontroly a čistenia výmenníkov tlaku vody, kontroly tlaku chladiva a použitia čistiaceho prostriedku na vonkajšiu jednotku. Odmenou je fungujúci a hlavne zdravotne nezávadný systém chladenia a klimatizácie.

Komín:

Každý rodinný dom má komín, či už z krbu na pevné palivo alebo na odvod spalín z plynového kotla. Zo zákona vyplýva povinnosť 1x ročne nechať vykonať prehliadku komína a vystavené  písomné potvrdenie o vykonanej revízii si je potrebné uschovať. Súčasťou revízie je manuálne prečistenie komína, preskúšanie ťahu a optická kontrola hlavy komína a nehorľavých podložiek v okolí krbov. Vykonáva ju kominár, spravidla obsluhujúci danú geografickú lokalitu

Garážová brána:

Garážová brána, ako aj vstupná posuvná brána na pozemok sú pravidelne využívané a zároveň vystavené vplyvom počasia, preto je nutné venovať im náležitú pozornosť. 1x ročne doporučujeme štandardnú prehliadku, ktorá obsahuje napríklad: kontrolu funkčnosti motorovej jednotky a dráhy pohonu, kontrolu napájania motorovej jednotky,  kontrolu nastavenia koncových spínačov, kontrolu inštalácie el. systému, prečistenie vodiacich dráh, ložísk, pántov, reťazových dráh posuvných zariadení od prevádzkových nečistôt, premazanie vodiacich dráh, ložísk reťazovej dráhy, vodiacich koliesok, pántov, navíjacích bubnov na lankách, kontrolu funkčnosti pohyblivých spojov a pántov ako aj kontrolu vyváženosti brány. Brána po takejto revízii ide tichšie, dosadá presnejšie a má predĺženú životnosť.

Uvedené postupy pri servise a revíziách technológií použitých v rodinnom dome sú spravidla časovo aj finančne nenáročné a HomePro Správcovská, s.r.o. ich vykonáva po dohode s majiteľom nehnuteľnosti vo vhodnom čase a veľakrát viac týchto úkonov súčasne, kvôli úspore času majiteľa rodinného domu. Pravidelná starostlivosť sa z dlhodobého hľadiska rozhodne oplatí, keďže zanedbanie týchto revízií často spôsobí rozsiahlejšie problémy, ktoré sú časovo aj finančne náročnejšie na odstránenie. Objektoví manažéri HomePro Správcovská, s.r.o. upozornia majiteľa rodinného domu na potrebu revízie alebo servisu a po odsúhlasení zabezpečia ich výkon. Nechcete držať v hlave všetky potrebné prehliadky a revízie technológií vo vašom rodinnom dome? Obrátťe sa na HomePro Správcovská, s.r.o. a my vám ušetríme čas, aj peniaze.

Neváhajte nás kontaktovať

0850 232 404
info@homepro.sk
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.