Čistenie žľabov a vjazdu do garáže

calendar icon 03.03.2018

Lokalita: Bratislava – Rusovce Termín: marec 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam, ktoré zabezpečujeme a vykonávame v bytových domoch v našej správe patrí aj údržba odparovacích žľabov, odtokov a kanalizačných vpustí, nachádzajúcich sa na spevnených plochách a príjazdových komuniká...

Čítať ďalej >

Odstránenie zatekania do výťahovej šachty a pivníc

calendar icon 03.03.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: marec 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby riešili havarijnú situáciu v jednom z bytových domov v našej správe. Zaevidovali hlásenie, že v bytovom dome boli vytopené spoločné priestory v suteréne, kde sa nachádzajú pivničné kobky, voda zato...

Čítať ďalej >

Oprava skratu v rozvádzači a výmena krytu lampy

calendar icon 25.02.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: február 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom v našej správe pracovníci našej údržby riešili opravu vonkajšieho areálového osvetlenia. Niektorý zo zdrojov osvetlenia spôsoboval skrat a vypínanie hlavného ističa, bolo potrebné diagnostikovať a opraviť poškoden...

Čítať ďalej >

Sanácia následkov zatekania v spoločných častiach bytového d...

calendar icon 24.02.2018

Lokalita: Bratislava – Rusovce Termín: február 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe bolo potrebné zasanovať následky zatekania do časti spoločných priestorov, ktoré poškodili murivo a omietku. Pracovník našej údržby všetky poškodené miesta postupne opravil, pri oprave dodržal ...

Čítať ďalej >

Oprava a nastavenie areálového vonkajšieho osvetlenia

calendar icon 21.02.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: február 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe pracovníci našej údržby zabezpečovali opravu areálového vonkajšieho osvetlenia, ktorá spočívala vo výmene nefunkčných zdrojov osvetlenia. Zároveň na základe požiadavky zástupcu vlastníkov b...

Čítať ďalej >

Starostlivosť a údržba kotolne

calendar icon 21.02.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: február 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam spojených s výkonom správy bytových domov v našej správe patrí aj starostlivosť a údržba ich kotolní. Náš pracovník oprávnený na výkon tejto starostlivosti zabezpečil v rámci údržby tohto vyhradené...

Čítať ďalej >

Inšpirujte sa: profesionálna revitalizácia bytu

calendar icon 09.02.2018

Spoločnosť HomePro Správcovská spolupracuje s kvalitnými, profesionálnymi a spoľahlivými odbornými dodávateľmi aj v oblasti zabezpečovania rekonštrukčných prác. Na základe dopytu, ktorý záujemca zaslal prostredníctvom jednoduchého online formulára z našej webstránky, sme mu sprostredkovali revitaliz...

Čítať ďalej >

Inšpirujte sa: čiastočná rekonštrukcia bytu

calendar icon 09.02.2018

Spoločnosť HomePro Správcovská spolupracuje s kvalitnými, profesionálnymi a spoľahlivými odbornými dodávateľmi aj v oblasti zabezpečovania rekonštrukčných prác. Na základe dopytu, ktorý záujemca zaslal prostredníctvom jednoduchého online formulára z našej webstránky, sme mu sprostredkovali čiastočnú...

Čítať ďalej >

Inšpirujte sa: rekonštrukcia bytu

calendar icon 09.02.2018

Spoločnosť HomePro Správcovská spolupracuje s kvalitnými, profesionálnymi a spoľahlivými odbornými dodávateľmi aj v oblasti zabezpečovania rekonštrukčných prác. Na základe dopytu, ktorý záujemca zaslal prostredníctvom jednoduchého online formulára z našej webstránky, sme mu sprostredkovali kompletnú...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Hálkova 392/1A, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •