Pravidelná údržba záhrady

calendar icon 31.12.2016

Pravidelná údržba záhrady Lokalita: Bratislava Termín: Máj 2016 Priebeh prác Pre nášho klienta sme vykonali pravidelnú jarnú údržbu záhrady   ...

Čítať ďalej >

Čistenie komunikácií

calendar icon 29.12.2016

Strojové zametanie komunikácií Lokalita: Záhorská Bystrica Termín: november 2015 Priebeh čistenia komunikácií Počas výstavby rodinných domov v jednej z našich lokalít sú znečistené cesty dosť častým problémom, hlavne počas daždivých dní. Cesty dávame zametať buď na objednávku...

Čítať ďalej >

Výmena svietidla

calendar icon 29.12.2016

Výmena svietidla Lokalita: Záhorská Bystrica Termín: október 2015 Priebeh prác Silné vetry počas jesenných mesiacov spôsobili vykývanie a úplné odtrhnutie svietidla pri chodníku. Kontrolou s dodávateľom sme sa zhodli, že pôvodné svietidlo už nie je možné použiť. Následne bolo...

Čítať ďalej >

Oprava dlažby

calendar icon 29.12.2016

Oprava dlažby Lokalita: Koliba -Stráže Termín: október 2015 Priebeh prác Prepadnutá dlažba na chodníkoch sa dostávala do štádia, keď už na niektorých miestach vytvárala riziko úrazu. Po obhliadke terénu s dodávateľom sme sa rozhodli kritické miesta opraviť. Poškodené časti sa...

Čítať ďalej >

Zber odpadkov

calendar icon 29.12.2016

Zber odpadkov Lokalita: Záhorská Bystrica Termín: september 2015 Priebeh prác Počas kosenia pozemkov našich klientov sme si všimli, ze v strede jedného pozemku sa nachádzala menšia skládka a v okoli ostatných pozemkov niekoľko porozhadzovaných odpadkov. Hneď po dokončení kose...

Čítať ďalej >

Úprava terénu

calendar icon 29.12.2016

Úprava terénu Lokalita: Jazero Vojka Termín: september 2015 Priebeh prác Nerovný terén a problémový prístup k jazeru viedol k tomu, aby sme investorovi navrhli drobné úpravy terénu. Nerovnosti sa splanýrovali a na mierne strmom zostupe k jazeru sa spravili schodíky. Fo...

Čítať ďalej >

Čistenie šachty

calendar icon 29.12.2016

Čistenie šachty Lokalita: Bratislava Termín: august 2015 Priebeh prác Časté a silné dažde niekedy spôsobia zatopenie vodomernej šachty aj s nánosom bahna. Vodu najskôr odčerpáme pomocou čerpadla a zvyšky usadených nečistôt sa odstraňujú manuálne. Takto vyčistenú šachtu nechám...

Čítať ďalej >

Výmena vodomeru

calendar icon 29.12.2016

Výmena vodomeru na teplú vodu Lokalita: Bratislava Termín: august 2015 Priebeh prác Pri rekonštrukcii bytu sa pracovníkom podarilo cez spoločnú stúpačku poškodiť vodomer na teplú vodu o poschodie nižšie. V priebehu niekoľkých hodín od nahlásenia udalosti našej havarijnej služ...

Čítať ďalej >

Odčerpanie vodomernej šachty

calendar icon 29.12.2016

Odčerpanie vodomernej šachty Lokalita: Záhorská Bystrica Termín: jún 2015 Priebeh prác Pred odovzdávaním pozemku novému klientovi nás investor požiadal o odčerpanie zatopenej vodomernej šachty. Vzhľadom k tomu, že na pozemku ešte nie je prístup k elektrickému prúdu, na odčerp...

Čítať ďalej >